ДГ №9 "Слънчице"

Детска градина в град Казанлък

За децата в Детска градина № 9 "Слънчице" се грижат много добри професионалисти. Дейността в детската градина изцяло е подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е ориентирана основно към детето и неговото благополучие. Целта, към която се стреми екипът на детската градина е свързана с даване на равен шанс за духовно развитие, качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Обучението и възпитанието на децата е съобразно Държавните образователни изисквания и образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН.

Сградата е масивна, с централно топлоподаване. Помещенията са просторни, светли и уютни. Осигурено е жизнено пространство за децата според нормативните изисквания.

Актуални новини