ДГ №9 "Слънчице"
Детска градина в град Казанлък

Материална база

ДГ №9 " Слънчице" е общинска детска градина.

Детското заведение разполага с три сгради:

Централна  сграда в гр. Казанлък,ул. Гладстон 21;

  Филиал - с. Конринка ул. Плиска №38

 Филиал -с.Черганово  ул. Роза 4