ДГ №9 "Слънчице"
Детска градина в град Казанлък

Екип

Директор

Сабрие Петрова

 

Заместник- директор

В. Губеркова

 

Първа  "A "група 3г.

ст.учител Милена Фотева

ст. учител Антоанета Тодорова 

ПВ Мария Георгиева 

Първа "Б" група 3г.

 учител Завер Ардалиева

ст.учител Мария Атанасова

ПВ Стефка Терзиева 

Втора  "A" група 4г.

 

учител Христина Дечева

.ст.учител Юлия Радева

  ПВ Мария Митева

Втора "Б" група 5г. 

ст. учител Албена Бошнакова 

учител Лидия Църова 

ПВ Красимира  Бозева
Трета  група 6г.

 ст. учител Теодора Николава 

учител Свилена Пенева

  ПВ Мелиш Мюмюн

Четвърта група 6г.

 ст.учител Валентина Димитрова 

ст . учител Христинка Димитрова
ПВ Стела Дечева

 с. Копринка 

Разновъзрастова  група 2-5 г.
 

       

 

Разновъзрастова група 5-6г.

учител Таня Говедарова

учител Зоя Гъркова  

  ПВ  Мария Василева

 ПВ   Виолета Курекова   

 

 с. Черганово 

учителРабие Сюнетчиева

учител Мирослава Каличкова

Славка Михова

Надка Демирева 

Разновъзрастова  група 2-5 г. ПВ Анастасия Димитрова

 

 

 Коридорна 

 Дияна Гудова

 

     

Музикален ръководител

ст. учител Рая Вълкова

 

Логопед

 Златина Маркова

 

Ресурсен учител

 

Психолог

Бранимира Деребеева

 

 

 

 Разливна 

 Галина Урумова

 

ЗАС

 Юлия Гарванска

 

Медициска сестра 

 Таня Славова

 

Огняр

 Денчо Гюзелев

 

Счетоводител 0,5

 Мариян Григоров

 

 

Помощник възпитател 

по проект АПСПО

 

  Севдалина  Костeнарова