ДГ №9 "Слънчице"
Детска градина в град Казанлък

Екип

Директор

Сабрие Петрова

 

Първа  "A "група 3г.

ст.учител Юлия Радева

учител Христина Дечева

 ПВ Мария Митева

Първа "Б" група 3г.

 ст. учител Албена Бошнакова 

учител Лидия Църова 

 ПВ Красимира  Бозева

Втора  група 4г.

 ст.учител Теодора Николова

учител Свилена Пенева

  ПВ Мелиш Мюмюн

Трета   група 5г. 

 ст.учител Валентина Димитрова 
ст . учител Христинка Димитрова 

ПВ Стела Дечева

Четвърта "А"група 6г.

ст.учител Милена Фотева

ст. учител Антоанета Тодорова  

 ПВ Радка Кавлакова

Четвърта Б"група 6г.

 

учител Завер Ардалиева

ст.учител Мария Атанасова

ПВ Стефка Терзиева

 с. Копринка 

Разновъзрастова  група 2-5 г.
 

       

 

Разновъзрастова група 5-6г.

учител Таня Говедарова

учител Зоя Гъркова  

  ПВ  Мария Василева

 ПВ   Виолета Курекова   

 

 с. Черганово 

учителРабие Сюнетчиева

учител Мирослава Каличкова

Славка Михова

Надка Демирева 

Разновъзрастова  група 2-5 г. ПВ Анастасия Димитрова

 

 

 Коридорна 

 Дияна Гудова

 

     

Музикален ръководител

ст. учител Рая Вълкова

 

Логопед

 Златина Маркова

 

Ресурсен учител

 

Психолог

Бранимира Деребеева

 

 

 

 Разливна 

 Галина Урумова

 

ЗАС

 Юлия Гарванска

 

Медициска сестра 

 Таня Славова

 

Огняр

 Денчо Гюзелев

 

Счетоводител 0,5

 Мариян Григоров

 

 

Помощник възпитател 

по проект АПСПО

 

  Севдалина  Костeнарова