ДГ №9 "Слънчице"
Детска градина в град Казанлък

Екип

Директор

Сабрие Петрова

 

Първа група 3г.

ст.учител Теодора Николова

учител Свилена Пенева

 ПВ Мелиш Мюмюн

 

Втора  група 4г.

 ст. учител Валентина Димитрова 

ст . учител Христинка Димитрова 

 

ПВ Стела Дечева 

Трета   "А "група 5г. 

 ст.  учител Милена Фотева

ст. учител Антоанета Тодорова 

 ПВ Станислава Щерева

Трета   "Б "група 5г. 

ст. учител Велина Губеркова 

учител Завер Ардалиева

 

ПВ Стефка Терзиева

 

Четвърта "А"група 6г.

ст.учител Юлия Радева

ст.учител Мария Атанасова 

ПВ Диана Несторова 

Четвърта Б"група 6г.

 ст. учител Албена Бошнакова 

учител Лидия Църова 

ПВ Красимира  Бозева

 с. Копринка 

Разновъзрастова  група 2-5 г.
 

   ПВ   Виолета Курекова       

 

Разновъзрастова група 5-6г.

   

  ПВ        Мария Василева

 

 с. Черганово 

 

Славка Михова

Надка Демирева 

Разновъзрастова  група 2-5 г. ПВ Анастасия Димитрова

 

 

 Коридорна 

 Дияна Гудова

 

     

Музикален ръководител

ст. учител Рая Вълкова

 

Логопед

 Костадинка 

 

Ресурсен учител

 

Психолог

Бранимира 

 

 

 

 Разливна 

 Галина Урумова

 

ЗАС

 Юлия Гарванска

 

Медециска сестра 

 Таня Славова

 

Огняр

 Денчо Гюзелев

 

Счетоводител 0,5

 Мариян 

 

 

Помощник на учителя

по проект АПСПО

 

  Севдалина  Костeнарова