ДГ №9 "Слънчице"
Детска градина в град Казанлък

НП Хубаво е в детската градина

ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА” 2023 г
“ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ИЗКУСТВОТО“.
Изкуството се състои в намирането на обикновеното в необикновеното и
обикновеното в необикновеното.
Изобразителното изкуство е от съществено значение за хармоничното развитие
на детето. Творческият процес прави детето по-уверено и целенасочено, кара го не само
да мисли, но и да задава въпроси, чиито отговори трябва да открие докато опознава
себе си и обграждащия го свят.
Създаването на една картина не е никак елементарно начинание. Всяка творба,
подобно на пъзел, се изгражда от множество детайли, които трябва да бъдат поместени
на празното платно или белия лист. За тази цел се изисква време, прецизност и
концентрация. Това учи децата на дисциплина и търпение към онова, с което се
занимават, като в същото време им показва, че поставените цели се постигат с труд.
Пресъздавайки онова, което виждат, те постепенно се учат да обръщат все по-голямо
внимание на малките подробности.
Експериментите са неизменна част от творчеството, а те насърчават децата да
използват своето въображение, излизайки от рамките на стандартното мислене. С други
думи - провокират креативността им и изграждат в тях смелост и свобода, които ще им
послужат при вземането на бъдещи решения.
Увереността в собствените способности е от голямо значение за развитието на всеки
един човек. Учейки се да рисуват, да създават, да побеждават, децата придобиват
умения, с които се гордеят, особено, ако са поощрявани.
 Основни цели:
1. Приобщаване на децата към изобразителното изкуство и развиване на
художествената им култура чрез посещение на културни институции и
интерактивни дейности.
2. Развиване на социални и двигателни умения, сръчност и изобретателност чрез
продуктивни дейности и физическа активност.
3. Осъществяване активна връзка между семействата и педагогическите
специалисти на групите в условия за съвместни координирани дейности.
 Основни резултати:
 Децата имат развит усет за красивото, творческо въображение и креативност.
 Имат знания, умения и компетентности за съвместна и екипна дейност в групата
и в детската градина.
 Родителите на децата се включват активно и с желание в дейностите по проекта.
 Основни дейности:
 Да събудим творчеството у децата.
 В чудния свят на изобразителното изкуство
 Умни художници
 Включване на родителите в иновативния проект
Период на изпълнение: Септември 2023 г. – Май 2024 г.